Detta är Agorafobi | Att leva med ångest och social fobi

Att leva med ångest och social fobi

Annons

Detta är Agorafobi

Agorafobi är en fobi för offentliga platser. Det är en allmän missuppfattning att personer som lider av agorafobi är rädda för öppna platser. Det är snarare befolkade offentliga platser speciellt under trängsel som är ångestskapande. Man gör en uppdelning av agorafobi utifrån huruvida patienten lider av panikattacker eller inte.

Agorafobi innebär att man har en ihållande rädsla för situationer som man tror är svåra att fly ifrån eller få hjälp i vid händelse av en panikattack. Agorafobiska situationer undviks eller uthärdas trots stark rädsla eller obehag. Undvikanden av agorafobiska situationer leder ofta till ett psykiskt lidande och att vardagen inskränks på olika sätt (arbetsmässigt, socialt m.m.). Ofta undviks en rad olika situationer. Agorafobi utvecklas vanligtvis som en konsekvens av en panikstörning. Man kan i regel lättare stå ut att vara i dessa situationer om man är tillsammans med en person som man känner sig trygg med.

Rädsla och undvikande i en viss situation brukar vara särskilt stark när förväntningarna är höga om att en panikattack skall inträffa, när konsekvenserna förväntas vara särskilt allvarliga, och när man inte tror att man kan handskas med situationen på ett effektivt sätt. Eftersom agorafobi definieras som en rädsla för situationer i vilka man kan få en panikattack kan även en rädsla för mera subtila stimuli som väcker stark rädsla anses utgöra olika former av agorafobi. Några exempel är användningen av olika substanser (t.ex. kaffe), fysisk träning, filmer som väcker känslor, kvava eller fuktiga miljöer, sexuellt umgänge m.m.

Om agorafobin förvärras kan man bli alltmer beroende av närstående i sin vardag. Man kan komma att alltmer ställa krav på dem att de följer med när man går hemifrån eller när man skall till en social situation.

Exempel på agorafobiska situationer är affärer, köer, folksamlingar, små rum/tunnlar, broar, bilresor, flygresor, läkar-/tandläkarbesök, allmäna transporter (buss, t-bana, tåg), biografer/arenor, restauranger, hissar, öppna platser (parker, parkeringsplatser) m.m.

Agorafobi

Kommentarer
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.
Annons
stats